Varsågod! Gratis kursmaterial.

 

    Tänk på att det bara finns tre typer av individer som du måste hålla särskilt stark koll på och som vi skall bry oss extra mycket om när du vill lyckas bra i affärer

Kundämnet  

Det är ju alla människor egentligen som vi kan misstänka ha behov av våra varor och tjänster.                    OBS Kundämnet köper ingenting!

Prospect

Det är en individ som kvalificerat sig till att bli just ett Prospekt (tänkbar kund) eller som du har kvalificerat gemom att fiska upp vederbörande i kundämnesmassan.(med hjälp av annonser eller liknande) Fått honom intresserad av dina erbjudanden. OBS Prospect köper heller ingenting.

Kund

Det är den personen som ger dig pengar. Som köper.

 

Det är viktig att hålla reda på de här individerna.OBS att du alltid måste dra kundämnet över prospectstadiet för att vederbörande skall köpa någonting. Bli en kund.

 

Hur du skall utforma annonser, kataloger och annat säljmaterial på ett framgångsrikt sätt är utforskat, testat och praktiserat sedan snart hundra år tillbaka.

Viktiga kunskaper om du gör jobbet själv och bra att ha koll på när du anlitar hjälp och vill ha koll på konsultens kvalitet och arbetsinsats.

När du lägger ut pengar på t.ex. reklamproduktion är det viktigt att du redan på förhand kan beräkna vad din satsning kommer att ge dig tillbaka i form av omsättning, marginal och vinst.

Med kursmaterialet här får du en överblick över gundläggande

regler om köputlösande och säljdrivande marknadsåtgärder och

underlag för att bättre kunna räkna hem dina marknads-satsningar.

Du är välkommen att kontakta mig när du vill resonera om marknads-

föring och kommunikation. Ring mig på 0730 248 284 eller mejla

redaktuelltonline@gmail.com       SKYPE: imre.randin63

 

 

e-kursboken är gratis. Vi tar ut en expeditionsavgift på 47 Kr bl.a. för att undvika spam

 

 ________________________________________________________________________________________

        Annonshandboken

 /annonsbok-.jpg

Kursen om hur du gör annonser som säljer bättre än dina konkurrenter.

Här får du veta de 20 viktigate punkterna du måste ha med

när du gör en  professionell säljdrivande och köpstimulerande annons. 

 

e-kurs till din dator gratis.  Vi tar ut expeditionsavgift 47Kr bl.a. för att undvik spam.

 

_____________________________________________________________________________________

       

           Kataloghandboken

            /ref-14.jpg

Du får veta vilka sidor i katalogen som säljer bäst. Hur du redigerar och skapar layout och skriver texter som underlättar för din kund att komma till ett köpbeslut.

.e-kurs till din dator gratis.  Vi tar ut expeditionsavgift 47Kr bl.a. för att undvik spam

 

_____________________________________________________________________________________

 

EXPO Marketing . FACE-TO-FACE-Marketing

Mässor och montrar.

             

Här får du veta allt du måste ha koll på när det gäller planering, målsättning utformning, inbjudan genomförande, uppföljning och kostnader och organisation. D.v.s. hur du räknar hem ett mässdeltagande.

 

.e-kurs till din dator gratis.  Vi tar ut expeditionsavgift 47Kr bl.a. för att undvik spam