Ordets makt

Varsågod!

Välj bland textservice på olika nivåer.

Översättning, manustvätt, korrektur,

textbehandling, bearbetning,

och redigering.

 

SPRÅK-GRANSKNING.

En kombiåtgärd som kan vara värdefull om det handlar om

krävande texter på  ett formellt och akademiskt skriftspråk

Med s.k. språkgranskning går jag djupare in i texten än vad korrekturläsaren gör.

Kan vara bearbetning  på nästan samma sätt som en redigerare gör.

Kort utryckt: Språkgranskning omfattar korrekturläsning, lektörsläsning där så behövs

och redigering av texten.  

Språkgranskningen omfattar följande:

 • Rättar till felaktig ordföljd.
 • Rättar korrekturfel.
 • Korrigerar olämpligt språk eller ordval.
 • Kontroll av strukturen i texten:
 • som t.ex. stycke-indelning, rubriksättning och disposition.
 • Kollar stil och eventuella stilbrott.
 • Rättar till syftningsfel.
 • och bedömer eventuell överflödig text.

KORREKTURLÄSNING.

 • Jag rättar stavningsfel och grammatiska fel
 • Kontrollerar avstavningen.
 • Kontrollerar  interpunktion.
 • Kontrollerar och rättar särskrivning och sammanskrivning.  
 • Föreslår vid behov alternativa formuleringar.

REDIGERING

Det här ingår i ett redigeringsuppdrag: 

 • Korrekturläsning (kontroll av stavning, grammatik, avstavning,                                                          sär- och sammanskrivningar, interpunktion)
 • Syntax-koll (Meningsbyggnad och ordföljd. Lättläshet och bra rytm och ordflöde) 
 • Styckeindelning
 • Textens struktur (är texten bra uppbyggd?)
 • Syftningsfel.

ÖVERSÄTTNING

Översätter från Engelska till Svenska. Produktexter, katalogtexter,                                                       Tekniktext reklam- och promotion.

Kontakta mig gärna!

Vilken typ av service bedömer du att du har nytta av?

Slå mig en signal på 0730 248 284

eller mejla [javascript protected email address]

 

SKYPE:imre.randin.63